Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê chuẩn

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
cms-publish-date 16/05/2018 | 10:56  | cms-view-count: 1753

Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/12/2017.