Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê chuẩn

Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018
cms-publish-date 20/12/2019 | 09:57  | cms-view-count: 2687

Ngày 11/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018; Theo đó:

Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 2.371.905 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương: 8.193.816 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương: 7.718.210 triệu đồng.

Chi trả nợ gốc: 89.523 triệu đồng.

Vay ngân sách địa phương: 14.935 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 7.038.805 triệu đồng.

Xem chi tiết tại đây

H.M