NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Niên giám Thống kê năm 2015
cms-publish-date 24/05/2017 | 10:11  | cms-view-count: 6545

Để đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin, Cục thống kê tỉnh Đắk Nông biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2015.

Các chỉ tiêu thống kê được thu thập, xử lý, tổng hợp từ các báo cáo thống kê định kỳ, các cuộc điều tra thống kê và số liệu báo cáo của các sở, ngành liên quan theo đúng nội dung, phạm vi, phương pháp tính quy định.


Niên giám thống kê năm 2015 bao gồm dãy số liệu chính thức của các năm 2010, 2012, 2013, 2014 và số liệu sơ bộ năm 2015, được phân tổ theo đơn vị hành chính, ngành và loại hình kinh tế.
 

Tệp đính kèm Niên giám thống kê năm 2015