TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021

cms-publish-date 07/07/2021 | 07:47 AM  | cms-view-count: 2846
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Hồ Văn Mười,...

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

cms-publish-date 06/07/2021 | 03:00 PM  | cms-view-count: 3932
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. ...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021

cms-publish-date 15/06/2021 | 04:51 PM  | cms-view-count: 3821
UBND tỉnh tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông. Thời gian:...

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh tháng 4 và tháng 5 năm 2021

cms-publish-date 29/05/2021 | 08:22 AM  | cms-view-count: 7345
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh tháng 4 và tháng 5 năm 2021 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc...

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021

cms-publish-date 15/04/2021 | 08:03 AM  | cms-view-count: 21932
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 ; Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng...

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2021

cms-publish-date 01/03/2021 | 10:19 AM  | cms-view-count: 14233
UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2021   Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.   Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/03/2021...

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 02/02/2021 | 10:44 AM  | cms-view-count: 9708
UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và...

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

cms-publish-date 18/01/2021 | 03:31 PM  | cms-view-count: 9870
Vào lúc, 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 –...

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

cms-publish-date 26/12/2020 | 11:30 AM  | cms-view-count: 14891
Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm...

Hội nghị quán triệt Kết luận số 809-KL/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh

cms-publish-date 22/12/2020 | 09:14 AM  | cms-view-count: 10010
Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 809-KL/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch số...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh chuyên đề tháng 11 năm 2020

cms-publish-date 12/11/2020 | 02:00 PM  | cms-view-count: 14557
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh chuyên đề tháng 11 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020

cms-publish-date 03/11/2020 | 09:33 AM  | cms-view-count: 10765
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ...

Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

cms-publish-date 28/10/2020 | 03:21 PM  | cms-view-count: 25648
UBND tỉnh tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước...

Tài liệu Hội nghị tháng 9 (8 giờ, ngày 07/10/2020)

cms-publish-date 06/10/2020 | 10:34 AM  | cms-view-count: 7365
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức: (1) Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài (14h ngày 01/10/2020)

cms-publish-date 01/10/2020 | 08:46 AM  | cms-view-count: 7956
Thực hiện Công điện số 1190/CĐ-VPCP ngày 29/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các...

Tài liệu phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020 (14h, ngày 03/9/2020)

cms-publish-date 01/09/2020 | 03:45 PM  | cms-view-count: 10712
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020 (Phiên họp) . Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo...

Tài liệu hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương (14 giờ, ngày 26/8/2020)

cms-publish-date 25/08/2020 | 09:20 AM  | cms-view-count: 11290
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự phiên họp Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. ...

Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

cms-publish-date 20/08/2020 | 03:57 PM  | cms-view-count: 10645
8h00 ngày 21/8/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Cổng thông tin điện...

Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ

cms-publish-date 17/08/2020 | 07:49 AM  | cms-view-count: 6318
Vào lúc 8 giờ 00, ngày 19/8/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "hoàn thiện,...