TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

cms-publish-date 18/01/2021 | 03:31 PM  | cms-view-count: 96
Vào lúc, 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 –...

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

cms-publish-date 26/12/2020 | 11:30 AM  | cms-view-count: 3214
Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm...

Hội nghị quán triệt Kết luận số 809-KL/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh

cms-publish-date 22/12/2020 | 09:14 AM  | cms-view-count: 2102
Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 809-KL/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch số...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh chuyên đề tháng 11 năm 2020

cms-publish-date 12/11/2020 | 02:00 PM  | cms-view-count: 6635
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh chuyên đề tháng 11 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020

cms-publish-date 03/11/2020 | 09:33 AM  | cms-view-count: 3893
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ...

Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

cms-publish-date 28/10/2020 | 03:21 PM  | cms-view-count: 20801
UBND tỉnh tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước...

Tài liệu Hội nghị tháng 9 (8 giờ, ngày 07/10/2020)

cms-publish-date 06/10/2020 | 10:34 AM  | cms-view-count: 4713
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức: (1) Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài (14h ngày 01/10/2020)

cms-publish-date 01/10/2020 | 08:46 AM  | cms-view-count: 5589
Thực hiện Công điện số 1190/CĐ-VPCP ngày 29/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các...

Tài liệu phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020 (14h, ngày 03/9/2020)

cms-publish-date 01/09/2020 | 03:45 PM  | cms-view-count: 7742
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020 (Phiên họp) . Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo...

Tài liệu hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương (14 giờ, ngày 26/8/2020)

cms-publish-date 25/08/2020 | 09:20 AM  | cms-view-count: 8912
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự phiên họp Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. ...

Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

cms-publish-date 20/08/2020 | 03:57 PM  | cms-view-count: 8758
8h00 ngày 21/8/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Cổng thông tin điện...

Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ

cms-publish-date 17/08/2020 | 07:49 AM  | cms-view-count: 5441
Vào lúc 8 giờ 00, ngày 19/8/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "hoàn thiện,...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến với Chính phủ ngày 16/7/2020 (vào lúc 08h00)

cms-publish-date 15/07/2020 | 02:42 PM  | cms-view-count: 9661
Thực hiện Công điện số 837/CĐ-VPCP ngày 14/7/2020 của văn phòng Chính phủ về họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020,...

Tài liệu Hội nghị của Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương

cms-publish-date 01/07/2020 | 09:19 AM  | cms-view-count: 9409
8h00 ngày 02/7/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương. Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến ngày 02/7/2020, đề nghị các cơ quan,...

Tài liệu Hội nghị 6 tháng đầu năm 2020 (14 giờ 00 phút, ngày 29/6/2020)

cms-publish-date 25/06/2020 | 09:44 AM  | cms-view-count: 10088
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6, 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 (vào lúc 8h00, ngày 04/6/2020)

cms-publish-date 03/06/2020 | 08:39 AM  | cms-view-count: 7591
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2020. Chủ trì: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Thời gian: 01 ngày,...

Tài liệu Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp tổ chức ngày 09/5/2020

cms-publish-date 07/05/2020 | 10:38 AM  | cms-view-count: 4340
8h00 ngày 09/5/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến sáng ngày...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2020, lúc 8h, thứ Tư, ngày 06/5/2020

cms-publish-date 04/05/2020 | 04:27 PM  | cms-view-count: 2538
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2020. Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh. ...

Tài liệu Hội nghị của Chính phủ với các địa phương tổ chức vào ngày 10/4/2020

cms-publish-date 09/04/2020 | 02:48 PM  | cms-view-count: 5193
8h00 ngày 10/4/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. ...