Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 (vào lúc 8h00, ngày 04/6/2020)

cms-publish-date 03/06/2020 | 08:39 AM  | cms-view-count: 57
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2020. Chủ trì: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Thời gian: 01 ngày,...

Tài liệu Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp tổ chức ngày 09/5/2020

cms-publish-date 07/05/2020 | 10:38 AM  | cms-view-count: 409
8h00 ngày 09/5/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến sáng ngày...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2020, lúc 8h, thứ Tư, ngày 06/5/2020

cms-publish-date 04/05/2020 | 04:27 PM  | cms-view-count: 339
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2020. Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh. ...

Tài liệu Hội nghị của Chính phủ với các địa phương tổ chức vào ngày 10/4/2020

cms-publish-date 09/04/2020 | 02:48 PM  | cms-view-count: 1533
8h00 ngày 10/4/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến (8h, ngày 26/3/2020) đánh giá tình hình KTXH, QP-AN quý I và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4, quý II năm 2020

cms-publish-date 25/03/2020 | 10:36 AM  | cms-view-count: 385
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức: (1) Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 13/3/2020 (thứ Sáu)

cms-publish-date 12/03/2020 | 09:58 AM  | cms-view-count: 246
Tài liệu Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. ...

Phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 03 năm 2020

cms-publish-date 09/03/2020 | 10:58 AM  | cms-view-count: 423
08 giờ 00 phút, ngày 10/3/2020 (thứ ba), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 03 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến danh mục các Nghị quyết đăng ký trình...

Phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020

cms-publish-date 14/02/2020 | 10:56 AM  | cms-view-count: 368
08 giờ 00 phút, ngày 17/02/2020 (Thứ hai), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020 để thảo luận, cho ý kiến danh mục các Nghị quyết đăng ký trình...

Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương

cms-publish-date 11/02/2020 | 03:05 PM  | cms-view-count: 214
08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2020 (Thứ Tư), Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức phiên hợp trực tuyến với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử...

Tài liệu Hội nghị quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

cms-publish-date 04/02/2020 | 04:05 PM  | cms-view-count: 299
Sáng ngày 07/02/2020 (thứ 6), Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai Chương trình công tác và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020

cms-publish-date 30/12/2019 | 02:21 PM  | cms-view-count: 1129
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 31/12/2019 (Thứ Ba), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai Chương trình công tác và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm...

Tài liệu Hội nghị của Chính phủ với các địa phương tổ chức vào ngày 30 và sáng 31/12/2019

cms-publish-date 27/12/2019 | 01:35 PM  | cms-view-count: 2364
8h00 ngày 30/12/2019 và sáng ngày 31/12/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương. Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến sáng...

Tài liệu hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 13/11/2019 | 01:47 PM  | cms-view-count: 1682
Vào lúc 8h00, ngày 15/11/2019 (Thứ Sáu), Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi,...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh ngày 30/10/2019

cms-publish-date 29/10/2019 | 01:34 PM  | cms-view-count: 1811
Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 và thông qua các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9: Tệp tài liệu   Tệp tài liệu bổ sung lần 1 Tệp tài liệu...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

cms-publish-date 25/09/2019 | 04:33 PM  | cms-view-count: 2769
08 giờ 00 phút, ngày 26/9/2019, tại phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Ban biên tập Cổng...

Tài liệu phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 9

cms-publish-date 24/09/2019 | 10:51 AM  | cms-view-count: 3694
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2019, do đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9, 09 tháng đầu năm 2019

cms-publish-date 24/09/2019 | 02:30 PM  | cms-view-count: 4065
07 giờ 30 phút, ngày 25/9/2019 (thứ tư), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9, 09 tháng đầu năm 2019. Ban biên tập...

Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019

cms-publish-date 03/09/2019 | 09:19 AM  | cms-view-count: 2420
UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019 để thảo luận, cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Bao gồm: - Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019

cms-publish-date 23/07/2019 | 10:35 AM  | cms-view-count: 5187
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019 để thảo luận, cho ý kiến các nội dung...

Tài liệu phiên họp trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Chính phủ với các địa phương

cms-publish-date 02/07/2019 | 10:20 AM  | cms-view-count: 4537
8h00 ngày 04/7/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến...