Tài liệu hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 13/11/2019 | 01:47 PM  | cms-view-count: 7
Vào lúc 8h00, ngày 15/11/2019 (Thứ Sáu), Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi,...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh ngày 30/10/2019

cms-publish-date 29/10/2019 | 01:34 PM  | cms-view-count: 613
Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 và thông qua các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9: Tệp tài liệu   Tệp tài liệu bổ sung lần 1 Tệp tài liệu...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

cms-publish-date 25/09/2019 | 04:33 PM  | cms-view-count: 1219
08 giờ 00 phút, ngày 26/9/2019, tại phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Ban biên tập Cổng...

Tài liệu phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 9

cms-publish-date 24/09/2019 | 10:51 AM  | cms-view-count: 2174
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2019, do đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9, 09 tháng đầu năm 2019

cms-publish-date 24/09/2019 | 02:30 PM  | cms-view-count: 2676
07 giờ 30 phút, ngày 25/9/2019 (thứ tư), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9, 09 tháng đầu năm 2019. Ban biên tập...

Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019

cms-publish-date 03/09/2019 | 09:19 AM  | cms-view-count: 1617
UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019 để thảo luận, cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Bao gồm: - Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019

cms-publish-date 23/07/2019 | 10:35 AM  | cms-view-count: 4210
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019 để thảo luận, cho ý kiến các nội dung...

Tài liệu phiên họp trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Chính phủ với các địa phương

cms-publish-date 02/07/2019 | 10:20 AM  | cms-view-count: 3605
8h00 ngày 04/7/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến...

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6, 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2019

cms-publish-date 28/06/2019 | 01:56 PM  | cms-view-count: 5948
08 giờ 00 phút, ngày 01/7/2019 (Thứ Hai), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6, 6 tháng đầu năm,...

Họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019

cms-publish-date 27/06/2019 | 11:02 AM  | cms-view-count: 4665
      Vào lúc 14 giờ 00, ngày 01/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019, do đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh...

Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019

cms-publish-date 22/05/2019 | 01:59 PM  | cms-view-count: 5202
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019 để thảo luận, cho ý kiến về: - Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh

cms-publish-date 08/05/2019 | 08:02 AM  | cms-view-count: 3795
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung trình...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019

cms-publish-date 24/04/2019 | 11:03 AM  | cms-view-count: 3832
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019 (Phiên họp) để thảo luận, cho ý kiến...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 3

cms-publish-date 02/04/2019 | 02:50 PM  | cms-view-count: 5061
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng ngày 3/4/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019 để thảo luận, cho...

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, quý II năm 2019.

cms-publish-date 25/03/2019 | 08:03 AM  | cms-view-count: 5573
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, quý II năm 2019. Lúc 8h00, ngày 26/3/2019 (Thứ 3)...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019

cms-publish-date 25/02/2019 | 09:06 AM  | cms-view-count: 14112
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 26/2/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019 (Phiên họp) để thảo...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh ngày 23/01/2019

cms-publish-date 22/01/2019 | 09:56 AM  | cms-view-count: 8826
Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2019 (lúc 8h00 ngày 23/01/2019 tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh). Tài liệu bổ sung lần 1: CV 112/SKH-TTXTĐT ; CV...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Văn phòng Chính phủ

cms-publish-date 16/01/2019 | 02:30 PM  | cms-view-count: 18063
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 01 năm 2019 (Thứ sáu), Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

cms-publish-date 26/12/2018 | 02:34 PM  | cms-view-count: 18665
Ngày 28/12/2018 và sáng ngày 29/12/2018, Chính phủ  tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2018

cms-publish-date 21/11/2018 | 10:59 AM  | cms-view-count: 16446
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và...