Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh

cms-publish-date 08/05/2019 | 08:02 AM  | cms-view-count: 135
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung trình...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019

cms-publish-date 24/04/2019 | 11:03 AM  | cms-view-count: 292
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019 (Phiên họp) để thảo luận, cho ý kiến...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 3

cms-publish-date 02/04/2019 | 02:50 PM  | cms-view-count: 619
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng ngày 3/4/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019 để thảo luận, cho...

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, quý II năm 2019.

cms-publish-date 25/03/2019 | 08:03 AM  | cms-view-count: 1791
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, quý II năm 2019. Lúc 8h00, ngày 26/3/2019 (Thứ 3)...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019

cms-publish-date 25/02/2019 | 09:06 AM  | cms-view-count: 6795
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 26/2/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019 (Phiên họp) để thảo...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh ngày 23/01/2019

cms-publish-date 22/01/2019 | 09:56 AM  | cms-view-count: 4637
Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2019 (lúc 8h00 ngày 23/01/2019 tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh). Tài liệu bổ sung lần 1: CV 112/SKH-TTXTĐT ; CV...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Văn phòng Chính phủ

cms-publish-date 16/01/2019 | 02:30 PM  | cms-view-count: 13202
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 01 năm 2019 (Thứ sáu), Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

cms-publish-date 26/12/2018 | 02:34 PM  | cms-view-count: 13985
Ngày 28/12/2018 và sáng ngày 29/12/2018, Chính phủ  tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2018

cms-publish-date 21/11/2018 | 10:59 AM  | cms-view-count: 12616
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh Lần thứ 21, nhiệm kỳ 2016 - 2021

cms-publish-date 31/10/2018 | 10:34 AM  | cms-view-count: 17090
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh Lần thứ 21, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, cho ý kiến thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2016 -...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

cms-publish-date 23/10/2018 | 04:22 PM  | cms-view-count: 19211
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để thảo luận, cho ý kiến thông qua các báo cáo, đề án trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tại Kỳ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.

cms-publish-date 23/10/2018 | 10:16 AM  | cms-view-count: 17003
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và...

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2018

cms-publish-date 19/09/2018 | 01:41 PM  | cms-view-count: 16654
Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2018 , UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm, triển...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

cms-publish-date 30/08/2018 | 10:12 AM  | cms-view-count: 12885
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 31/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) thường kỳ tháng 8 để thảo luận, cho ý kiến thông qua các nội dung...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

cms-publish-date 22/08/2018 | 09:47 AM  | cms-view-count: 13315
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2018 , UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2018

cms-publish-date 25/07/2018 | 09:03 AM  | cms-view-count: 13014
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 26 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm...

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

cms-publish-date 03/07/2018 | 01:56 PM  | cms-view-count: 8258
Vào lúc 8h 00 phút, ngày 4/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng,...

Tài liệu hội nghị Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương

cms-publish-date 28/06/2018 | 10:05 AM  | cms-view-count: 3934
Vào lúc 8 giờ 00, ngày 02/7/2018, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương. UBND tỉnh tổ chức tham dự phiên họp nêu trên tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông. Cổng...

Tài liệu hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm

cms-publish-date 20/06/2018 | 08:56 AM  | cms-view-count: 2923
Vào lúc 13h30 phút, ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

cms-publish-date 18/06/2018 | 09:51 AM  | cms-view-count: 2349
Vào lúc 8h00 phút, ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để thảo luận, cho ý kiến thông qua các báo cáo trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ...