Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019

cms-publish-date 25/02/2019 | 09:06 AM  | cms-view-count: 2334
Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 26/2/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2019 (Phiên họp) để thảo...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh ngày 23/01/2019

cms-publish-date 22/01/2019 | 09:56 AM  | cms-view-count: 2417
Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2019 (lúc 8h00 ngày 23/01/2019 tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh). Tài liệu bổ sung lần 1: CV 112/SKH-TTXTĐT ; CV...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Văn phòng Chính phủ

cms-publish-date 16/01/2019 | 02:30 PM  | cms-view-count: 8401
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 01 năm 2019 (Thứ sáu), Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

cms-publish-date 26/12/2018 | 02:34 PM  | cms-view-count: 11489
Ngày 28/12/2018 và sáng ngày 29/12/2018, Chính phủ  tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2018

cms-publish-date 21/11/2018 | 10:59 AM  | cms-view-count: 10835
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh Lần thứ 21, nhiệm kỳ 2016 - 2021

cms-publish-date 31/10/2018 | 10:34 AM  | cms-view-count: 15318
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh Lần thứ 21, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, cho ý kiến thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2016 -...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

cms-publish-date 23/10/2018 | 04:22 PM  | cms-view-count: 17299
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để thảo luận, cho ý kiến thông qua các báo cáo, đề án trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tại Kỳ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.

cms-publish-date 23/10/2018 | 10:16 AM  | cms-view-count: 15666
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và...

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2018

cms-publish-date 19/09/2018 | 01:41 PM  | cms-view-count: 12866
Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2018 , UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm, triển...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

cms-publish-date 30/08/2018 | 10:12 AM  | cms-view-count: 12524
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 31/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) thường kỳ tháng 8 để thảo luận, cho ý kiến thông qua các nội dung...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

cms-publish-date 22/08/2018 | 09:47 AM  | cms-view-count: 12935
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2018 , UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2018

cms-publish-date 25/07/2018 | 09:03 AM  | cms-view-count: 12504
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 26 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm...

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

cms-publish-date 03/07/2018 | 01:56 PM  | cms-view-count: 7961
Vào lúc 8h 00 phút, ngày 4/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng,...

Tài liệu hội nghị Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương

cms-publish-date 28/06/2018 | 10:05 AM  | cms-view-count: 3726
Vào lúc 8 giờ 00, ngày 02/7/2018, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương. UBND tỉnh tổ chức tham dự phiên họp nêu trên tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông. Cổng...

Tài liệu hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm

cms-publish-date 20/06/2018 | 08:56 AM  | cms-view-count: 2699
Vào lúc 13h30 phút, ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

cms-publish-date 18/06/2018 | 09:51 AM  | cms-view-count: 2167
Vào lúc 8h00 phút, ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để thảo luận, cho ý kiến thông qua các báo cáo trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ...

Tài lệu Họp Thành viên UBND tỉnh để xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6.

cms-publish-date 05/06/2018 | 08:12 AM  | cms-view-count: 1969
 Họp Thành viên UBND tỉnh để xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6.  Thời gian: 8h00, Thứ 4 ngày 6/6/2018. Giấy mời. Tài liệu Báo cáo thẩm tra Đề án Quy hoạch...

Tài liệu họp tổ rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 29/05/2018 | 09:53 AM  | cms-view-count: 2020
Vào lúc 14 giờ 00', ngày 30/5/2018 (Thứ Tư), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Tổ rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

cms-publish-date 15/05/2018 | 02:48 PM  | cms-view-count: 2655
Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phiên họp tháng 4 năm 2018 để thảo luận, cho ý kiến một số...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

cms-publish-date 07/05/2018 | 01:59 PM  | cms-view-count: 1814
Ngày 8/5/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018.  Mời các đồng...