TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
cms-publish-date 15/04/2021 | 08:03  | cms-view-count: 24923

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 ; Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2021.

Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/4/2021 (Thứ sáu).
 
Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.