TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Phiên họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021
cms-publish-date 01/10/2021 | 03:08  | cms-view-count: 9547

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ trì Phiên họp: Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chủ trì:

- Đồng chí Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đồng chí Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/10/2021 (Thứ 2).

Tài liệu: giấy mời; BC KTXH; BC vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (cập nhật); dự thảo NQ hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp nghề, cao đẳng; điều chỉnh chủ trương một số dự án; điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng; văn bản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; dự thảo NQ kéo dài thời hạn áp dụng một phần 26/2015/NQ-HĐND