Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6, 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2019
cms-publish-date 28/06/2019 | 01:56  | cms-view-count: 6107

08 giờ 00 phút, ngày 01/7/2019 (Thứ Hai), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6, 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2019.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ tài liệu Hội nghị lên Cổng, để các cơ quan đơn vị tải về nghiên cứu cho ý kiến tại Hội nghị.

Tệp đính kèm tài liệu tài liệu bổ sung lần 1