Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019
cms-publish-date 03/09/2019 | 09:19  | cms-view-count: 2453

UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019 để thảo luận, cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Bao gồm:

- Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2019;

- Chương trình công tác tháng 8/2019 của UBND tỉnh;

- Các Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Thông báo các nội dung thuộc Chương trình công tác của UBND tỉnh nhưng các sở, ngành chưa trình.

Phiên họp diễn ra vào lúc 8 giờ 00 ngày 04/9/2019 (Thứ tư) tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tài liệu họp: Giấy mời; tài liệu lần 1; tài liệu lần 2