Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
cms-publish-date 25/09/2019 | 04:33  | cms-view-count: 2872

08 giờ 00 phút, ngày 26/9/2019, tại phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ tài liệu Hội nghị lên Cổng TTĐT để các cơ quan đơn vị tải về nghiên cứu.

Giấy mời tham dự Hội nghị.

Biểu báo cáo số 305.

Chương trình Hội nghị trực tuyến

Báo cáo số 305.