Tài liệu hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
cms-publish-date 13/11/2019 | 01:47  | cms-view-count: 1749

Vào lúc 8h00, ngày 15/11/2019 (Thứ Sáu), Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải tài liệu hội nghị tại đây