Tài liệu Hội nghị của Chính phủ với các địa phương tổ chức vào ngày 30 và sáng 31/12/2019
cms-publish-date 27/12/2019 | 01:35  | cms-view-count: 2727

8h00 ngày 30/12/2019 và sáng ngày 31/12/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương.

Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến sáng ngày 31/12/2019, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, tải tài liệu họp kịp thời.

Tài liệu lần 1.

Tài liệu lần 2.

Tài liệu lần 3.

Tài liệu lần 4.

Tài liệu lần 5.

Tài liệu lần 6.