Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai Chương trình công tác và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020
cms-publish-date 30/12/2019 | 02:21  | cms-view-count: 1245

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 31/12/2019 (Thứ Ba), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai Chương trình công tác và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020. Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải các tài liệu liên quan tại Hội nghị nêu trên để các đơn vị nghiên cứu: Giấy mờiTL1; TL2; TL3; TL4