Tài liệu Hội nghị quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
cms-publish-date 04/02/2020 | 04:05  | cms-view-count: 382

Sáng ngày 07/02/2020 (thứ 6), Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải tài liệu tại đây.  Giấy mời, Tài liệu