Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương
cms-publish-date 11/02/2020 | 03:05  | cms-view-count: 305

08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2020 (Thứ Tư), Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức phiên hợp trực tuyến với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; và lãnh đạo các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viettel Đắk Nông, Viễn thông Đắk Nông. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tài liệu Hội nghị: Giấy mời; tài liệu khác