Tài liệu Hội nghị trực tuyến vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 13/3/2020 (thứ Sáu)
cms-publish-date 12/03/2020 | 09:58  | cms-view-count: 387

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Thời gian: vào lúc 13 giờ 45 phút, ngày 13/3/2020.

Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Công điện; Chương trình; Báo cáo

H.M