TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu Hội nghị của Chính phủ với các địa phương tổ chức vào ngày 10/4/2020
cms-publish-date 09/04/2020 | 02:48  | cms-view-count: 5291

8h00 ngày 10/4/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến sáng ngày 10/4/2020, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, tải tài liệu họp kịp thời.

Tài liệu lần 1.

Tài liệu lần 2.

Tài liệu lần 3.

Tài liệu lần 4: Báo cáo 101; NSNN_0392.

Tài liệu lần 5: BaocaoKHDTBCtomtatHNTT; HNDPDuthaoNQCP.

Tài liệu lần 6: Báo cáo VHTTDL; BCTTB; Phụ lục.