TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2020, lúc 8h, thứ Tư, ngày 06/5/2020
cms-publish-date 04/05/2020 | 04:27  | cms-view-count: 2623

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2020.

Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 06 tháng 5 năm 2020 (thứ Tư).

Địa điểm: Hội trường, Văn phòng UBND tỉnh.

Tài liệu cuộc họp:

Giấy mời

Noi dung trinh HDND

Giam gia nuoc sach

QD dieu chinh quan ly Gia khau trang, vat tu y te

QPPL QL Hang hoa

*  TÀI LIỆU BỔ SUNG (cập nhật lúc 14 giờ 25 phút, ngày 05/5/2020).

Bao cao Kinh te - Xa hoi thang 4

KH hanh dong giai doan 2020-2025 thuc hien Chien luoc dan so

Tinh hinh KT-XH sau dich Covid-19

Van ban ky theo uy quyen

H.M