TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp tổ chức ngày 09/5/2020
cms-publish-date 07/05/2020 | 10:38  | cms-view-count: 4535

8h00 ngày 09/5/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp.
Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến sáng ngày 09/5/2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan thường xuyên kiểm tra, tải tài liệu họp kịp thời.