TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 (vào lúc 8h00, ngày 04/6/2020)
cms-publish-date 03/06/2020 | 08:39  | cms-view-count: 7786

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2020.

Chủ trì: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh

Thời gian: 01 ngày, vào ngày 04/6/20020.

Buổi sáng: bắt đầu lúc: 8h00 

Buổi chiều: bắt đầu lúc 14h00.

Tài liệu cuộc họp

Giấy mời

Danh mục tài liệu

Tài liệu lần 1

Tài liệu bổ sung (cập nhật lúc 14h00 ngày 03/6/2020):

Tờ trình của Sở văn hóa, thể thao và Du lịch

Tài liệu đính kèm Tờ trình của Sở văn hóa, thể thao và Du lịch

H.M