TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu Hội nghị 6 tháng đầu năm 2020 (14 giờ 00 phút, ngày 29/6/2020)
cms-publish-date 25/06/2020 | 09:44  | cms-view-count: 10903

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6, 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2020; phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020.

1. Chủ trì Hội nghị: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.

2. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29/6/2020 (Thứ hai).

3. Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.

4. Tài liệu Hội nghị:

Giấy mời

Báo cáo chuyên đề Hội nghị 6 tháng

Báo cáo chuyên đề Hội nghị 6 tháng bổ sung (cập nhật lúc 10h45 phút ngày 26/6/2020)

Tài liệu bổ sung sẽ tiếp tục được cập nhật