TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu Hội nghị của Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương
cms-publish-date 01/07/2020 | 09:19  | cms-view-count: 10419

8h00 ngày 02/7/2020, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương.
Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải tài liệu họp đến ngày 02/7/2020, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, tải tài liệu họp kịp thời.

Chương trình

Tài liệu lần 1.

Tài liệu lần 2.

Tài liệu lần 3.

Tài liệu lần 4.

Tài liệu lần 5.

Tài liệu lần 6.

Tài liệu lần 7.

Tài liệu lần 8.