TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu Hội nghị trực tuyến với Chính phủ ngày 16/7/2020 (vào lúc 08h00)
cms-publish-date 15/07/2020 | 02:42  | cms-view-count: 11257

Thực hiện Công điện số 837/CĐ-VPCP ngày 14/7/2020 của văn phòng Chính phủ về họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh tổ chức tham dự cuộc họp nêu trên tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông.

Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 8h00, ngày 16/7/2020 (Thứ Năm).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh.

Tài liệu Hội nghị:

Giấy mời

Theo doi giao KH va Giai ngan 2020

Bao cao dau tu cong

Bao cao chinh phu

 

H.M