TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài (14h ngày 01/10/2020)
cms-publish-date 01/10/2020 | 08:46  | cms-view-count: 6392

Thực hiện Công điện số 1190/CĐ-VPCP ngày 29/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến nêu trên; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông:

- Kính mời đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Đắk Nông;

- Lãnh đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Giao thông, Dân dụng, Công nghiệp.

2. Thời gian: 01 buổi chiều, bắt đầu từ 14h00, ngày 01/10/2020 (Thứ Năm).

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh.

Tài liệu Hội nghị:

Giấy mời

Cam ket tien do giai ngan von ODA, vay uu dai nuoc ngoai nam 2020 Hop truc tuyen toan quoc CP

Phu luc kem theo

Tham luan ODA

cv_1006_1signed

cv_4151_1signed

H.M