TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài
cms-publish-date 28/10/2020 | 03:21  | cms-view-count: 22571

UBND tỉnh tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, cụ thể như sau:

Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 08h00, ngày 29/10/2020 (Thứ Năm).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh.

Tài liệu:

- Báo cáo số 7160/BS-BKHĐT của Bộ KH&ĐT;

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh;

- Phụ lục BC;

- Báo cáo tham luận của Lãnh đạo UBND tỉnh;

Công văn số 1880/SKH-THQH của Sở KH&ĐT.