TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Hội nghị quán triệt Kết luận số 809-KL/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh
cms-publish-date 22/12/2020 | 09:14  | cms-view-count: 10524

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 809-KL/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi liên kết giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì Hội nghị.

Các tài liệu:

- Giấy mời;

Báo cáo thực trạng và giải pháp thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Báo cáo thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn các Hiệp định thương mại tự do trên địa bàn tỉnh;

Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển Hợp tác xã nông nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, cơ giới hóa, liên kết sản xuất, quản trị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Báo cáo thực trạng và giải pháp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị trên địa bàn huyện Đắk Song;

Báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng trong sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh;

Thực trạng liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.