TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
cms-publish-date 26/12/2020 | 11:30  | cms-view-count: 13560

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Thời gian: Ngày 28/12/2020 và sáng ngày 29/12/2020.

Tài liệu Hội nghị: Giấy mờiLần 1; Lần 2; Lần 3; Lần 4; Lần 5; Lần 6; Lần 7; Lần 8; Lần 9