TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CỦA UBND TỈNH

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2021
cms-publish-date 01/03/2021 | 10:19  | cms-view-count: 15102

UBND tỉnh tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2021
 
Chủ trì: Tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04/03/2021 (Thứ năm).
 
Địa điểm: Hội trường Văn phòng UBND tỉnh.