XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thị xã
cms-publish-date 24/01/2017 | 02:48  | cms-view-count: 9714

Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 445/UBND-NN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thị xã.

Theo đó, nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới và số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí/xã trở lên, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch về xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, như sau:

Huyện Cư Jút: Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã.

Huyện Krông Nô: Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 11 tiêu chí/xã.

Huyện Đắk Song: Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã.

Huyện Đắk R'lấp: Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 16 tiêu chí/xã.

Huyện Đắk Mil: Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã.

Huyện Đắk Glong: Bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 9 tiêu chí/xã.

Huyện Tuy Đức: Bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 9 tiêu chí/xã.

Thị xã Gia Nghĩa: Bình quân chung toàn thị xã mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện./.

Xem Công văn

BBT