XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
cms-publish-date 30/09/2016 | 10:05  | cms-view-count: 8894

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh thành trên toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có các đồng chí là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan và lãnh đạo các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG xây dựng NTM tính đến ngày 15/9/2016, cả nước đã có 2.045 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 515 xã so với cuối năm 2015; còn 300 xã dưới 5 tiêu chí giảm 26 xã so với đầu năm 2016. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,1% tiêu chí/xã.

Theo báo cáo của các địa phương, năm 2016, cả nước huy động được 332.475 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Trong đó, nguồn  ngân sách Trung ương đạt 7.374 tỷ đồng (2,2%), ngân sách địa phương đạt 23.193 tỷ đồng (7%) và các nguồn vốn huy động khác.

Giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục chương trình xây dựng NTM với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Cụ thể: đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%. Trong đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc 28%; Đồng bằng sông Hồng 80%; Bắc Trung Bộ 59%; Duyên hải Nam Trung Bộ 60%; Tây Nguyên 43%; Đông Nam Bộ 80%; Đồng bằng sông Cửu Long 51%); Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã. Trong đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng, miền là: Miền núi phía Bắc 13,8; Đồng bằng sồng Hồng 18,0; Bắc Trung Bộ 16,5; Duyên hải Nam Trung Bộ 16,5; Tây Nguyên 15,2; Đông Nam Bộ 17,5; đồng bằng sông Cửu Long 16,6. Cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cu dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã; Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015. Dự kiến, tổng vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 tối thiểu là 193.155 tỷ đồng.

 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông


Tại tỉnh ta, đến nay trên toàn tỉnh bình quân mỗi xã đạt 10,08 tiêu chí, tăng 0,58 tiêu chí so với năm 2015, đạt 52,73% so với kế hoạch; riêng 06 xã điểm bình quân đạt 13,83 tiêu chí; đối với 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 còn thiếu từ 2 đến 4 tiêu chí mỗi xã.

Kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành liên quan khẩn trương phân bổ nguồn lực, hoàn thiện khung pháp lý mới để các địa phương lấy đó làm cơ sở tổ chức thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp hỗ trợ đưa khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nông nghiệp tạo bước chuyển dịch mới về cơ cấu kinh tế, lao động việc làm cho khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình; phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến để tuyên truyền nhân rộng ra cả nước.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phát động phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020".


Tấn Lê