Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021
cms-publish-date 28/10/2021 | 10:24  | cms-view-count: 5109

1. Lịch tiếp công dân:

a. Đối với Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các ngày: 04/11/2021 và ngày 18/11/2021.

b. Đối với cán bộ thường trực tiếp dân

Đồng chí Phạm Văn Quyền, Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

Đối với việc tiếp công dân đột xuất, thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

2. Nội dung tiếp công dân:

Tiếp công dân xử lý những nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng:  Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

4. Địa điểm tiếp công dân:

Tại phòng làm việc Thanh tra Sở, tầng 1 Sở Tài chính.

Địa chỉ: Số 02, đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã