Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 11/2021
cms-publish-date 15/11/2021 | 03:14  | cms-view-count: 8062

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021, như sau:

1. Lịch tiếp công dân

a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ:

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông tiếp công dân vào ngày 11/10/2021.

b. Đối với công chức thường trực tiếp công dân:

Ông Trần Hoài Xuân - Chuyên viên thuộc Thanh tra Sở thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

c. Đối với việc tiếp công dân đột xuất:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013.

2. Nội dung tiếp công dân

Tiếp công dân những nội dung liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

4. Địa điểm tiếp công dân

Tại phòng tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 02 - Đinh Tiên Hoàng - phường Nghĩa Tân - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông.

ML

Thông tin từ các huyện, thị xã