Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
cms-publish-date 22/05/2018 | 10:50  | cms-view-count: 8950

Vào lúc 8h ngày 23/5/2018, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018 đối với các hộ dân: Bà Phạm Thị Thành, thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song; Bà Hoàng Thị Sen, thôn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song; Bà Đoàn Thị Hiên, thôn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đắk Song chuẩn bị nội dung và các tài liệu liên quan để phục vụ buổi tiếp công dân. Giao các phòng: Nội chính, Nông nghiệp, Công nghiệp, Ban Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ tốt buổi tiếp công dân.Công an tỉnh bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong thời gian tổ chức tiếp công dân.

Về thành phần tham dự, xem chi tiết tại Giấy mời

Thông tin từ các huyện, thị xã