Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cms-publish-date 05/01/2021 | 10:16  | cms-view-count: 4494

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo lịch tiếp công dân năm 2021

1. Địa điểm tiếp công dân:

Tại phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông.

2. Lịch tiếp công dân:

- Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

- Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trực tiếp chủ trì tiếp công dân định kỳ ít nhất 2 ngày trong một tháng, gồm ngày thứ hai của tuần đầu tháng và ngày thứ hai của tuần thứ ba trong tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Giám đốc sở trùng vào ngày nghỉ lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo

Trường hợp Siám đốc sở do bận việc đột xuất không thực hiện tiếp công dân được thì ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và được thông báo tại phòng tiếp công dân.

- Tiếp công dân đột xuất: Trường hợp khi xem xét thấy cần thiết và đối với vụ việc phức tạp theo quy định pháp luật Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong những trường hợp sau: vụ việc gây gắt, phức tạp có nhiều người tham gia liên quan đến trách nhiệm của nhiều phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, hoặc ý kiến của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở còn khác nhau; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

3. Thời gian tiếp công dân:

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17 h00 phút.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

Xem lịch chi tiết tại đây

M.L

Thông tin từ các huyện, thị xã