Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành giải trình một số vấn đề liên quan đến kết quả kiểm tra của Đoàn 366 và việc xử lý môi trường tại Nhà máy vật liệu xây dựng Tây Nguyên
Nội dung

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp để nghe Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành giải trình một số vấn đề liên quan đến kết quả kiểm tra của Đoàn 366 và việc xử lý môi trường tại Nhà máy vật liệu xây dựng Tây Nguyên. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, UBND huyện Krông Nô, Chi cục quản lý thị trường và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành báo cáo, giải trình các vấn đề liên quan đến kết quả kiểm tra của Đoàn 366 và việc xử lý môi trường tại Nhà máy vật liệu xây dựng Tây Nguyên; trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp đã có một số Kết luận về cuộc họp. Xem chi tiết tại File đính kèm bên dưới.

Ngày bắt đầu 31/05/2017
Ngày kết thúc 31/07/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác