Tiêu đề Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng tại cuộc họp ngày 07/6/2017 (kỳ họp thứ 4)
Nội dung

Ngày 07/6/ 2017, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng (thành lập theo Quyết định số 336-QĐ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) tổ chức cuộc họp để xem xét xử lý các nội dung sau: Các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 3 (Thông báo số 39-TB/BCĐ ngày 30/3/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 336); việc thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các dự án; việc điều tra xử lý các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép và  thanh tra việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đắk Glong. Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

Xem Kết luận về cuộc họp của đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịnh UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 336 tại File đính kèm bên dưới.

Ngày bắt đầu 15/06/2017
Ngày kết thúc 15/08/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác