Tiêu đề Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh về triển khai dự án Hồ Gia Nghĩa
Nội dung

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh họp cho ý kiến về việc triển khai dự án Hồ Gia Nghĩa. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa. Xem Kết luận về cuộc họp của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải tại văn bản Thông báo đính kèm bên dưới.

Ngày bắt đầu 22/06/2017
Ngày kết thúc 22/08/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác