Tiêu đề Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xử lý một số vấn đề liên quan đến vụ kiện của ông Đặng Quốc Hởi đối với Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án đầu tư xây dựng chợ Quảng Tín
Nội dung

Ngày 26/6/\2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp để xử lý một số vấn đề liên quan đến vụ kiện của ông Đặng Quốc Hởi đối với Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án đầu tư xây dựng chợ Quảng Tín. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp.

Ngày bắt đầu 03/07/2017
Ngày kết thúc 01/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác