Tiêu đề Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Hà Xuân Trí, bà Bùi Thị Kim Tuyến
Nội dung

UBND tỉnh Đắk Nông nhận được đơn khiếu nại của ông Hà Xuân Trí, bà Bùi Thị Kim Tuyến, trú tại: thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung đơn: khiếu nại Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc cho Ban Quản lý Dự án Alumina Nhân Cơ thuê 17.047,3m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết và UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết.

UBND tỉnh Đắk Nông thông báo để ông Hà Xuân Trí, bà Bùi Thị Kim Tuyến được biết./.

Ngày bắt đầu 03/07/2017
Ngày kết thúc 01/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác