Tiêu đề Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Huê
Nội dung

UBND tỉnh Đắk Nông nhận được đơn khiếu nại đề ngày 05/6/2017 của bà Hoàng Thị Huê, địa chỉ số 295 Hùng Vương, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Nội dung: Khiếu nại UBND huyện Krông Nô không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Huê với diện tích 5.010m2  tại thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình bà Huê (đã được Chủ tịch UBND huyện Krông Nô giải quyết lần đầu theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 24/5/2017).

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 10 Luật Khiếu nại năm 2011, việc bà Hoàng Thị Huê, chồng là Trần Công Sự rút đơn khiếu nại, khởi kiện nội dung khiếu nại tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông theo Luật Tố tụng hành chính, UBND tỉnh Đắk Nông thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) của bà Hoàng Thị Huê.

 

Ngày bắt đầu 06/07/2017
Ngày kết thúc 06/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác