Tiêu đề Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017
Nội dung

Ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017. Mời quý vị xem Thông báo bên dưới.

Ngày bắt đầu 13/07/2017
Ngày kết thúc 13/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác