Tiêu đề Kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh về việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa của Công ty TNHH MTV Vinh Quang Đắk Nông
Nội dung

Ngày 31/7/2017, tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh họp giao ban định kỳ; sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa của Công ty TNHH MTV Vinh Quang Đắk Nông (dự án đầu tư ngoài ngân sách). Xem ý kiến kết luận cuộc họp của tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh tại thông báo bên dưới.

Ngày bắt đầu 07/08/2017
Ngày kết thúc 03/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác