Tiêu đề Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về dự án Trụ sở Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông
Nội dung

Ngày 01/8/2017, UBND tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Trụ sở Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Sau khi nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư dự án) báo cáo tình hình triển khai dự án Trụ sở Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh; Trưởng đoàn Thanh tra dự án Trụ sở Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Sở Xây dựng) báo cáo tình hình thực hiện Kết luận thanh tra dự án và ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã có kết luận về cuộc họp. Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 07/08/2017
Ngày kết thúc 03/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác