Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
Nội dung

Ngày 09/8/2017, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018. Tham dự buổi làm việc có tập thể Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị và Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo.Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện và ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã kết luận về cuộc họp. Chi tiết xem tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 17/08/2017
Ngày kết thúc 17/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác