Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Nội dung

Ngày 15/8/2017, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, đoàn thể liên quan trên địa bàn tỉnh và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí chủ trì Hội nghị có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

Ngày bắt đầu 28/08/2017
Ngày kết thúc 28/08/2017
Kiểu thông báo Kết luận cuộc họp
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác