Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Nội dung

Ngày 18/8/2017, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã là thành viên Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; các ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, công tác phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng và các địa phương trong tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Ngày bắt đầu 28/08/2017
Ngày kết thúc 28/08/2017
Kiểu thông báo Kết luận cuộc họp
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác