Tiêu đề Thông báo về việc mời tham gia cuộc họp xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Huân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
Nội dung

Thực hiện Thông báo số 63-TB/UBKTTU ngày 11/8/2017 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và Quyết định số 108-QĐ/UBKTTU ngày 11/8/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Huân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức bằng hình thức cảnh cáo,  UBND tỉnh tổ chức họp xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Huân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, do đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Xem chi tiết về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự tại Thông báo đính kèm.

 

Ngày bắt đầu 30/08/2017
Ngày kết thúc 30/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác