Tiêu đề Thông báo về việc triệu tập cuộc họp xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Huân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
Nội dung

Trên cơ sở Thông báo số 63-TB/UBKTTU ngày 11/8/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và Quyết định số 108-QĐ/UBKTTU ngày 11/8/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Huân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, UBND tỉnh Đắk Nông triệu tập ông Nguyễn Hữu Huân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức để xem xét, đề nghị hình thức xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Huân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, đã có những vi phạm, khuyết điểm theo nội dung Thông báo số 63-TB/UBKTTU và Quyết định số 108-QĐ/UBKTTU của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thời gian triệu tập vào lúc 08 giờ 00, ngày 31/8/2017 (thứ Năm) tại địa điểm Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh. 

Yêu cầu ông Nguyễn Hữu Huân làm Bản tự kiểm điểm, giải trình các hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 14h00, ngày 30/8/2017.

Xem cụ thể tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 30/08/2017
Ngày kết thúc 30/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác