Tiêu đề Kết luận tại Cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017
Nội dung

Ngày 27/7/2017, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017 (gọi tắt là Ban Tổ chức Cuộc thi) đã tổ chức Cuộc họp để nghe Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi) báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác đánh giá các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2016-2017. Tham dự Cuộc họp có Lãnh đạo, đại diện các cơ quan là thành viên Ban tổ chức Cuộc thi và thành viên Tổ giúp việc Ban tổ chức Cuộc thi.

Xem ý kiến kết luận và chỉ đạo sau cuộc họp của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 30/08/2017
Ngày kết thúc 30/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác