Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần du lịch Hiểu về trái tim
Nội dung

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần du lịch Hiểu về trái tim (nhà đầu tư) để nghe đơn vị trình bày ý tưởng đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng và Thiền Hiểu về trái tim tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung. Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự và chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngày bắt đầu 11/09/2017
Ngày kết thúc 05/11/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác