Tiêu đề Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại buổi làm việc với Lãnh đạo huyện Krông Nô về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm
Nội dung

Ngày 22/9/2017, Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc với huyện Krông Nô về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Tham dự Đoàn công tác gồm có Lãnh đạo Công an tỉnh và các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; về phía huyện Krông Nô có đồng chí Bí thư Huyện ủy,  Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Xem kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 26/09/2017
Ngày kết thúc 22/11/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác